<img alt="" src="https://secure.tray0bury.com/193812.png" style="display:none;">

‍‍RESULTATBASERAD SÄKERHET

SÄKERHET PÅ PLATS

EVENTSÄKERHET

ESSEC är ett företag i EAGLE SHARK-gruppen som erbjuder bevakning och säkerhetslösningar för alla typer av events och arrangemang.

Våra medarbetare har sin bakgrund inom försvaret eller polisen där de utvecklat förmågan att planera och utföra komplexa uppgifter, samtidigt som de är omställningsberedda och har särskilda mänskliga och kommunikativa förmågor.

ESSEC erbjuder kompletta säkerhetslösningar, dvs. vi står för planering och genomförande av hela säkerheten.

När vi får ett uppdrag, löses det i nära dialog med kunden och vi väljer ut de medarbetare som har rätt profil. Vi kan erbjuda olika typer av medarbetare, beroende på vilka behoven är. Vi har både uniformerade medarbetare som tydligt utstrålar auktoritet och medarbetare som är mer diskreta i sin framtoning, antingen genom att bära civila kläder eller kostym.

Vår anknytning till säkerhetsföretaget EAGLE SHARK gör att vi utöver eventsäkerhet snabbt kan erbjuda extra säkerhetstjänster såsom personskydd, terrorförebyggande, övervakning och dold observation.

Utöver att erbjuda bevakning och säkerhetslösningar vid events, erbjuder ESSEC även kurser i eventsäkerhet, beredskapsplaner, bombhundar och andra typer av säkerhet generellt.

Referencer

Justin Bieber

(Köpenhamnn)‍‍

IRON MAIDEN

(Köpenhamn)‍‍

Gulddreng

(Köpenhamn)

Kastrup flygplats

(Köpenhamn)‍‍

Renault‍‍

(Köpenhamn & Fin‍land)‍‍

DFDS

(Köpenhamn)

Bacon

(Köpenhamn)

Mogens Dahl koncertsal

(Köpenhamn)

Chanel

(Köpenhamn)

ESSEC Aktiebolag

Frederiksgade 7. 3e vån

1265 Köpenhamn K

Danmark

T: (+45) 71 99 19 19

E: [email protected]

Job

Home